logo

Sandvika Storsenter, Helsetorget 4 etg.

For en som forsøker å sette seg inn i laserbehandling av øynene kan jungelen av begreper og forkortelser fort virke overveldende (LASIK, iLASIK, intraLASIK, LASEK, epi-LASIK, PRK, cTEN, ASA etc.). I prinsippet er det to ulike former for behandling; LASIK og overflatebehandling. Ulike produsenter av laserutstyr og programvare gir gjerne egne navn til sine produkter.

LASIK (Laser-assisted in Situ Keratomileusis) ble utviklet i 1991, og har vært den vanligste metoden fra 1999. Prinsippet ved LASIK behandlingen er at man lager en lapp (”flap”) i fremre delen av hornhinnen, for deretter å gjøre selve laserbehandlingen inne i hornhinnen. Lappen brettes så tilbake. Fordelene ved LASIK metoden er at den er smertefri, og at man vil se klart og kan gå på jobb allerede dagen etter LASIK operasjonen. LASIK behandlingen krever også mindre bruk av medikamenter sammenliknet med overflatebehandlingen. Noen vil forbigående oppleve tørre øyne etter LASIK operasjonen. Det finnes i dag to typer LASIK som skiller seg ved at man enten lager lappen i hornhinnen vha. et automatisert knivblad eller en laser (femtosecond laser). LASIK vha. femtosecondlaser er den sikreste og mest nøyaktige LASIK metoden, men det er kun enkelte laserklinikker som har dette utstyret. Ved Aker Brygge Synskirurgi har vi installert den nyeste og mest avanserte femtosecond laseren på markedet.

Overflatebehandling omfatter PRK, LASEK, epi-LASIK, ASA og cTEN. Overflatebehandling var den første metoden som ble lansert i 1987. Prinsippet ved overflatebehandlingen er at laseren gjør behandlingen på overflaten av hornhinnen. Det er først nødvendig å fjerne det ytterste, tynne hudlaget på hornhinnen, og dette gjøres på ulike måter. Metoden er spesielt egnet når det foreligger medisinsk indikasjon for laserbehandling, for eksempel etter tidligere skader på hornhinnen. Ulempene med metoden er at den er smertefull etter operasjonen, og at det tar lenger tid (uker til måneder) før synet stabiliserer seg. Man er i tillegg avhengig av å dryppe øynene med medikamenter over flere uker etter operasjonen.

MENY