logo

Sandvika Storsenter, Helsetorget 4 etg.

Man har nå over 20 års erfaring med laserbehandling av øyne, og ca 3.5 millioner mennesker blir nå årlig LASIK operert rundt om i verden.
Laserbehandling er den mest avanserte metoden for synskorrigering som er gjort mulig ved å kombinere høyteknologisk utstyr, avanserte dataprogrammer og medisinsk kunnskap.

En laser med en bølgelengde på 193 nanometer fjerner molekyler av hornhinnevev uten varmeutvikling eller skade på omkringliggende vev. Prosessen kalles «fotoablasjon» og innebærer at hornhinnevev fordamper som gass når det blir truffet av laseren.

Ved hjelp av en sofistikert datamaskin er excimerlaseren blitt så nøyaktig at hornhinnen kan formes akkurat slik det er beregnet på forhånd. Behandling virker ved at laserstrålen endrer krumningen på øyets hornhinne og dermed retter opp en brytningsfeil. Ved skreddersydd behandling optimaliserer man behandlingen ut fra spesielle målinger for hvert enkelt øye.

Den første laserbehandlingen på mennesker ble gjort i 1987. Teknikken og metodene for operasjon har endret seg mye siden den gang, og man kan i dag vise til meget gode behandlingsresultater med svært liten grad av risiko eller komplikasjoner.

Eksempelvis er det i dag like lite risikabelt å la seg laseroperere som å gå med kontaktlinser.

MENY